การจัดพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

หมวดหมู่: สาระดีีีดี

การจัดพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

           สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือ มีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 20% ซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 สำหรับครอบครัวของคนไทยเป็นครอบครัวที่มีการอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 รุ่น เวปไซต์ Home1click.com ร่วมกับพันธมิตร ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care จัดทำบทความนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดพื้นที่รอบบ้านเพื่อผู้สูงวัยในครอบครัว ผู้สูงอายเป็น 3 ระดับ คือ

 1. กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม คือ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพทั่วไปดี ไม่มีโรคเรื้อรังหรือมีแต่ควบคุมได้ สามารถทำกิจวัตรประจำวันเองได้ ดำเนินชีวิตอย่างอิสระ เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม
 2. กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างหรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วน มีภาวะแทรกซ้อนโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น
 3. กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำเป็นต้องพึ่งพาครอบครัวหรือผู้อื่น ในการดำเนินชีวิตหรือการเคลื่อนย้ายร่างกาย

           การดูแลผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม ต้องคำนึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ป้องกันการหกล้มหรืออุบัติเหตุ

 1. พื้นที่จอดรถ ปกติจะมีความกว้าง 2.40 ม. ยาว 5 ม. ต่อรถหนึ่งคัน พื้นที่จอดรถสำหรับผู้สูงอายุควรมีพื้นที่สำหรับให้รถเข็นจอดเทียบเพื่อให้ผู้สูงอายุขึ้นลงรถได้สะดวก ควรเพิ่มความกว้างความยาวอีกอย่างน้อย 1 เมตร และที่จอดรถควรอยู่ใกล้ทางเข้าบ้านมากที่สุด
 2. ทางเข้าบ้าน ควรหลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ ถ้ามีพื้นที่มากพอควรทำทางลาดที่มีความชันเหมาะสม หากเป็นขั้นบันไดควรให้มีความสูงแต่ละขั้นไม่เกิน 15 ซม. และควรติดตั้งราวจับที่แข็งแรง จับได้ถนัดมือ พื้นทางเดินที่เป็นพื้นปูนหรือคอนกรีตต้องป้องกันไม่ให้มีตะไคร้น้ำมาเกาะ เพราะจะลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรทาน้ำยาปกป้องพื้นผิว น้ำยาป้องกันตะไตร้น้ำ
 3. แสงสว่าง ควรมีแสงสว่างให้เพียงพอ หากต้องติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติม ให้ติดตั้งในตำแหน่งที่สูงพอที่จะไม่เกี่ยวศีรษะ สายไฟที่เลือกใช้ควรเป็นแบบฝังดิน ไม่ควรเดินสายไฟตามทางเดินเพราะอาจทำให้สะดุดได้
 4. พื้นที่พักผ่อนนอกตัวบ้าน ควรจัดให้มีที่นั่งในจุดที่คนในบ้านสามารถมองเห็นได้ อยู่ใต้ร่มไม้ ให้ความร่มรื่นแก่ผู้สูงอายุ หากในบ้านมีพื้นที่สวนหย่อม พื้นทางเดินต้องไม่เป็นหลุม บ่อ ไม่มีก้อนหิน ไม่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันผู้สูงอายุเดินสะดุด
 5. ต้นไม้ ต้องคอยตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอป้องกันสัตว์มีพิษหรือเศษกิ่งไม้ร่วงหล่นลงมา ระวังรากไม้ที่โผล่ขึ้นมาเหนือดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มได้ ควรหาเครื่องมือทำสวนง่ายติดบ้านไว้
 6. รั้วบ้าน สามารถเลือกได้ทั้งแบบ ปิดทึบ หรือ แบบโปร่ง
  • รั้วแบบปิดทึบจะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว สามารถปลูกไม้เลื้อยเพิ่มความสบายตาแก่ผู้สูงอายุได้
  • รั้วแบบโปร่ง จะช่วยเรื่องอากาศถ่ายเทได้สะดวก และกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ คนภายนอกก็สามารถมองเห็นได้

            การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นนอกจากการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้กับผู้สูงอายุ ยังสามารถส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจด้วย สิ่งสำคัญคือ ต้องช่วยยกระดับผู้สูงอายุจากกลุ่มติดเตียงไปสู่กลุ่มติดบ้าน จนสามารถออกไปทำกิจกรรมสังคมภายนอกได้ เกิดสุขภาพที่ดีแก่ตัวผู้สูงอายุนับเป็นรางวัลชีวิตสำหรับผู้สูงวัย

                    การจัดพื้นที่รอบตัวบ้านดังที่กล่าวมานี้ ท่านผู้อ่านสามารถปรับใช้ได้ง่าย และถ้าหากท่านผู้อ่านกำลังมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสำหรับคนในครอบครัวก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ที่เวปไซต์ของ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care ได้ที่ www.akkaracare.com หรือสนใจเข้าดูสถานที่สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0863182604, 0971014082

                   ขอขอบคุณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Akkara Care ที่ไว้วางใจให้ทาง Home1click.com เป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพให้กับทางศูนย์ฯ

22 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1709 ครั้ง

Engine by shopup.com