จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์

รหัส :
มอร์ตาร์สําหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสําเร็จรูป
ราคา 159บาท

30 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 432 ผู้ชม

จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์

มอร์ตาร์สําหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสําเร็จรูป

คุณสมบัติเด่น

 • สําหรับผสานยึดติดและฉาบเก็บรอยต่อผนังมวลเบาสําเร็จรูป
 • แรงยึดเกาะสูง หดตัวตํ่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
 • ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ มอร์ตาร์สําหรับงานเชื่อมรอยต่อผนังสําเร็จรูป ใช้สําหรับยึดติด และฉาบเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติให้แรงยึดเกาะสูง หดตัวตํ่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง ลดปัญหา การเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น เหมาะสําหรับผนังซีเมนต์ผสมโฟม ผนังคอนกรีตมวลเบา และผนังมวลเบาสําเร็จรูป ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

การเตรียมพื้นผิว

 • ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น นํ้ามัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ
 • กรณีผนังคอนกรีตมวลเบา ผนังอิฐมวลเบา และผนังที่ผลิตจาก วัสดุที่มีอัตราการดูดซึมนํ้าสูง ควรพรมนํ้าบริเวณสันรอยต่อให้หมาด ๆ ก่อนทํางาน เพื่อลดการเกิดรอยแตกร้าวอันเนื่องจากสาเหตุพื้นผิวดูดซึมนํ้าจากผลิตภัณฑ์
 • กรณีผนังซีเมนต์ผสมโฟม ควรใช้ทินเนอร์ AAA ทาที่พื้นผิว บริเวณสันรอยต่อ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น


อัตราส่วนผสม
นํ้า : จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ 1 : 2.5-3 ส่วน โดยปริมาตร
หรือ นํ้า 4 ลิตร ต่อ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ 1 ถุง (20 กก.)

วิธีการผสม

 • ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ กับนํ้าตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบตํ่าประมาณ 150 รอบต่อนาที (150 rpm)
 • ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 15 นาที จึงกวนซํ้าอีกครั้ง ก่อนนํามาใช้งาน อย่าเติมนํ้าหรือมอร์ตาร์ลงไปเพิ่มหลังจากที่ทิ้งไว้จนเคมีบ่มตัวแล้ว


วิธีการทํางาน

 • การใช้งานเพื่อเชื่อมบริเวณรอยต่อระหว่างผนังมวลเบา กับโครงสร้าง
  ใช้เกรียงก่อผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณ พื้นผิวของโครงสร้าง เช่น พื้น และคาน รวมทั้งฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณสันขอบผนังมวลเบา สําเร็จรูป ปรับให์มีความหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตร จากนั้นนําผนัง ประกบเข้ากับโครงสร้าง ใช้เกรียงปาดเก็บปูนส่วนเกิน
 • การใช้งานเพื่อเชื่อมบริเวณรอยต่อระหว่างผนังมวลเบา
  ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณ สันขอบผนังมวลเบาสําเร็จรูป ปรับให้มีความหนาประมาณ 5-7 มิลลิเมตร จากนั้นนําผนังประกบเข้ากัน ใช้เกรียงปาดเก็บปูนส่วนเกิน
 • การฉาบเก็บรอยต่อรอย
  ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ ลงบนบริเวณ รอยต่อ ป้ายปรับแต่งให้เรียบ จากนั้นบ่มนํ้าอีกครั้งเพื่อลดการเกิด รอยแตกร้าว


อัตราการครอบคลุมพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ จระเข้ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ จํานวน 1 ถุง สามารถใช้ เชื่อมผนังได้ 7-9 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุและสภาพ ของพื้นผิว ทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทํางานจริง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม
เกรียง

การทําความสะอาดอุปกรณ์
ทําความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยนํ้า

ข้อแนะนํา

 • ควรพรมนํ้าบริเวณพื้นผิวให้หมาด ๆ ก่อนทํางานเสมอ เพื่อลดการเกิดรอยแตกร้าว อันเนื่องจากสาเหตุพื้นผิวดูดซึมนํ้าจากผลิตภัณฑ์
 • ในกรณีมีเศษปูนจับก้อน หรือเม็ดหิน ทราย ค้างอยู่บนพื้นผิวที่จะทําการซ่อม ให้เก็บกวาดออกเสียก่อน
 • ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือทํางานกลางแสงแดดจัด ให้ทําการพรมนํ้า เพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน


ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 *ได้รับอนุญาตให้ใช้รูปภาพสินค้าและข้อมูลสินค้าจากบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว*

 

สินค้าใกล้เคียง

แลงโก้ 701      แลงโก้ 731             จระเข้ เฟเทอร์ แพทต์          อะคริลิก แพทซ์

       แลงโก้ 701                             แลงโก้ 731                          จระเข้ เฟทเทอร์ แพทซ์            จระเข้ อะคริลิก แพทซ์

Engine by shopup.com